Teaching Jobs throughout China

Teaching Jobs throughout China

Teaching Positions in many cities in China.

Location : Shenzhen ,Xiamen,Zhongshan,Chengdu ,Zhuhai ,Shanghai,Huzhou, Dalian ,Haikou,Changsha,Xuzhou.

Position: English Teachers and Science Subject Teachers

Requirement:

  1. bachelor degree or above
  2. experienced teachers
  3. able to do long time
  4. No criminal record certificates

Salary: 12000-30000 rmb(depends)

wechat: jobs-in-China

68195671@qq.com